Forneldarna tänds igen vid Sommaröstrand

Musik & dans kl. 20 – 24.

Elden tänds ca kl. 21.

Välkommen!