Hamn

(HAMNKARTA)

Vår hamn består av 150 säsongplatser.
Sesongplatser kan fråga från nummer:
040 760 7559 eller
019 -1201 350
info@sommarostrand.fi

Vid tankningsbryggan finns:
-24/7 bränslesautomater (kort)
- färskvatten
- gas
- septitömningsstation

I hamnens omedelbara närhet finns förutom butiken och restaurangen även

- skärgårdshandel och restaurang
- bageri och bistro
- gästhamn och bastu
- bilparkering
- avfallssorteringsstation
- lastning- och lossningsplatser för småbåtar
- båtramp.