Sommartorg vid Sommaröstrand 2023

Torget hålls på lördagar kl. 10-13 under tiden 10.6 – 5.8.
Skåldödagen lördagen den 15.7.
Torget har många besökare och funkar som en träffpunkt för ortsbor, sommargäster och turister.

Kom och sälj på sommartorget på Sommaröstrand, Skåldö. Fler försäljare är välkomna.

Mera info;  050 325 9792.