Sommartorg vid Sommaröstrand 2024

Torget hålls på lördagar kl. 10-13 under tiden 8.6 – 10.8 och Skåldödagen lördagen den 13.7. Kom och sälj vad som helst på sommartorget på Sommarö, Skåldö – fler försäljare är välkomna.
Torget har många besökare och funkar som en omtyckt träffpunkt för ortsbor, sommargäster och turister.Mera info 050 325 9792.